Kokkolan Nahka Oy

KAARNA ON PERHEYRITYKSEN PERINTÖ

Kaarna hirvennahkaa valmistaa Kokkolan Nahka Oy. Olemme täysin suomalainen, kolmannessa polvessa toimiva perheyritys ja samalla maailman suurin pohjoisten riistaeläinten nahkoja valmistava nahkatehdas. Valmistamme korkealaatuista Kaarna hirvennahkaa vaativiin tarpeisiin.
Kaarna on hienostunutta, harvinaista ja eksoottista hirvennahkaa laatutietoisille, mukavuudenhaluisille ja hyväntahtoisille oman elämänsä valtiaille. Kaarnasta valmistettuja tuotteita voit käyttää ylpeänä ja hyvällä omallatunnolla.

Se on lupaus, jonka uskallamme antaa, koska lunastamme sen omalla toiminnallamme joka päivä. Liiketoimintatapamme perustuvat rehellisyyteen, avoimuuteen ja reiluun peliin.

EETTISET PERIAATTEET


Eettiset periaatteemme perustuvat Kokkolan Nahan arvoihin ja UN Global Compactin luomiin periaatteisiin, joiden tavoitteena on edistää yritysten kestävää kehitystä ja hyvää yrityskulttuuria.

Nämä säännöt ohjaavat työtämme kaikessa liiketoiminnassamme – kaikkien työntekijöiden, palveluntarjoajien, tavarantoimittajien ja yritysten kanssa.
LAIN NOUDATTAMINEN

Kokkolan Nahka noudattaa lainsäädäntöä ja sääntöjä.


IHMISOIKEUDET

Kokkolan Nahka kohtelee kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja arvokkaasti, kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti.

Kokkolan Nahka ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä eikä minkäänlaista pakkotyön muotoa tai muita ihmisoikeuksien loukkauksia.

Kokkolan Nahka kunnioittaa jokaisen yksilön arvoa, yksityisyyttä ja oikeuksia, eikä suvaitse minkäänlaista syrjintää, uhkailua, häirintää tai loukkauksia.


TYÖNTEKIJÄT

Kokkolan Nahka kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti.

Kokkolan Nahka sitoutuu noudattamaan alan työehtosopimusta.

Kokkolan Nahka huolehtii siitä, että yrityksen työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä.

Kokkolan Nahka tarjoaa työntekijöilleen koulutusta ja henkilöresurssien jatkokehittämistä.


KORRUPTION TORJUNTA JA LIIKETOIMINNAN LAHJOMATTOMUUS

Kokkolan Nahka sitoutuu viestimään avoimesti ja kilpailemaan reilusti, eikä se käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.

YMPÄRISTÖ

Kokkolan Nahan liiketoimintastrategia perustuu ympäristövastuun ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Kokkolan Nahka sitoutuu hyväksymään kaikki toimenpiteet ja menettelyt, joilla vähennetään tai poistetaan sen liiketoiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kokkolan Nahka sitoutuu EU:n määräyksiin metsästyksen kestävän käytön periaatteista.

Kokkolan Nahka sitoutuu luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES).


YHTEISÖN SUHTEET

Kokkolan Nahka haluaa olla aktiivinen toimija paikallisessa yhteisössä.

Kokkolan Nahka edellyttää, että kaikki sen kanssa yhteistyötä tekevät toimijat noudattavat tätä eettistä ohjesääntöä. Kokkolan Nahka pidättää itsellään oikeuden vaatia yhteistyökumppaneilta kirjallista selvitystä näiden sääntöjen toteutumisesta ja tarvittaessa myös korjaavia toimia vahvistaakseen yhteistyönsä yrityksen kanssa.

VIHREÄT ARVOT JA KESTÄVÄ KEHITYS TEKOINA


Ympäristön puhtaus on meille henkilökohtainen asia. Elämme ja työskentelemme maaseudun rauhassa, keskellä suomalaista kansallismaisemaa. Sen puhtaana säilyttäminen on meille sekä itseisarvo että oma etumme. Kotimme sijaitsee tehtaamme vieressä ja lapsemme kasvavat samassa pihapiirissä.
Huolehdimme ympäristöstämme ja kestävästä kehityksestä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Me uskomme resurssitehokkuuteen kaikessa toiminnassamme.

Käytämme tuotannossamme energiaa, vettä ja raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti.

Panostamme konekannassamme uuteen teknologiaan ja haastamme tuotantosuunnitteluamme jatkuvan kehittämisen periaattein.

Emme käytä kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Käytämme tuotannossamme vain vihreää sähköä. Kiinnitämme kaikessa toiminnassamme huomiota energiankulutuksen minimointiin ja jopa tehtaamme valaistus on vaihdettu led-lamppuihin.

Kaikki tuotannossamme käytetty vesi kerätään ja puhdistetaan yhtiön omassa vedenpuhdistuslaitoksessa. Toimintamme on ympäristöluvan alaista ja sitä valvoo Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus.

Käytämme vain vesiohenteisia nahan viimeistelykemikaaleja ja kaikki käytössämme olevat kemialliset tuotteet ovat REACH- hyväksyttyjä.

Käytämme ympäristömerkittyjä ja biohajoavia pakkausmateriaaleja aina kun se on mahdollista.

Kaikesta orgaanisesta lietteestä ja kiinteästä jätteestä tehdään biokaasua lähellämme sijaitsevassa biokaasulaitoksessa. Meidän osuudellamme voidaan tuottaa kaasuautoille lähes 200 000 vihreämpää kilometriä ja säästää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Biokaasun liikennekäytön hiilidioksidipäästöjen katsotaan olevan laskennallisesti nolla muiden uusiutuvien polttoaineiden tavoin.

Suosimme hankinnoissamme paikallisia yrityksiä.

Hyödynnämme raaka-aineen kokonaisuudessaan. Kaadetut hirvet hyödynnetään mahdollisimman hyvin. Riistaliha menee metsästäjien omaan käyttöön. Me vastaanotamme metsästysseuroilta kaikki vuodat ja lajittelemme ne tehtaallamme.

Nahkatuotantoon soveltuvat vuodat parkitaan ja lemmikkituotantoon soveltuvista nahoista valmistamme koirien puruluita ja -herkkuja. Hyödynnämme siis raaka-aineen sataprosenttisesti. *Puruluutuotantoomme voit tutustua täältä.

Kompensoimme ilmastovaikutuksia hiilinielulla. Metsät ovat Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara ja tärkeä osa kansallisvarallisuuttamme. Kompensoimme ilmastovaikutuksia omalla hiilinielullamme ja oman metsän kasvatus ja hoito on aktiivinen ympäristötekomme.

Omistamistamme metsistä löytyy sekä laajoja mäntykankaita, joilla puolukat kasvavat syksyisin punaisina ryppäinä, että tiheämpää kuusikkoa, jonka suojassa hirvet ja muut metsän eläimet käyvät herkuttelemassa nuolukivillä. Puissa kasvava naava on selkeä merkki ilman puhtaudesta ja saasteettomuudesta.

PERINTÖMME ON VELVOLLISUUTEMME


Ympäristön puhtaus on meille henkilökohtainen asia. Elämme ja työskentelemme maaseudun rauhassa, keskellä suomalaista kansallismaisemaa. Sen puhtaana säilyttäminen on meille sekä itseisarvo että oma etumme. Kotimme sijaitsee tehtaamme vieressä ja lapsemme kasvavat samassa pihapiirissä.